Skip to Content
no

Bøyelaster gjenvinner oljedamp

oktober 15, 1998, 08:00 CEST

Bøyelasteren Anna Knudsen har fått installert et gjenvinningsanlegg for oljedamp. Målet er å gjenvinne 70 prosent av utslippene av oljedamp.

Under lasting og transport av olje i tankskip skjer det en avdamping av hydrokarboner fra skipstanker til omgivelsene. I stedet for å slippe oljedampen eller flyktige organiske forbindelser (VOC) rett ut, blir den om bord på Anna Knudsen ledet inn i et reabsorpsjonsanlegg. Dermed tilbakeføres oljekomponentene til lasten. Anna Knudsen er den første bøyelasteren som har fått installert et reabsorpsjonsanlegg.

"For tiden foregår ferdigstillelsen av det nye VOC-anlegget på Anna Knudsen. I desember starter permanent testkjøring av anlegget, og dette vil sannsynligvis vare til ut mars neste år," sier Arne Moe Tvedt, prosjektleder i Statoil.

Anna Knudsen henter olje på Statfjord-feltet i Nordsjøen. Hovedkilden til de norske utslippene av oljedamp er bøyelasting av olje.

På bøyelasteren Navion Viking (tidligere Polyviking) er forberedende tilpasninger gjort for at kondensert oljedamp skal kunne brukes som drivstoff for skipet. I første kvartal 1999 starter ferdigstillelse av gjenvinningsanlegget på Navion Viking.