Åsgard 900 mill. kr dyrere

oktober 16, 1998, 13:00 CEST

Utbyggingen av Åsgard-feltet i Norskehavet blir 900 millioner kroner dyrere enn tidligere beregnet.

Etter en oppdatering av investeringsestimatet er totalsummen for Åsgard-prosjektet 37,25 milliarder kroner. Prosjektet er 50 prosent ferdigstilt.

"Årsakene til økningen er økt kompleksitet i utbyggingen samt vektøkning på Åsgard B-plattformen. Økningen på 900 millioner kroner er likt fordelt på Åsgard A, Åsgard B, undervannsanlegg og stigerør fra havbunnen til installasjonene på overflaten," sier Odd A. Mosbergvik, prosjektdirektør for Åsgard. For feltinstallasjonene er den totale økningen på 20 prosent sammenlignet med Plan for utbygging og drift.

På Aker Stord verftet i Hordaland er arbeidet med å klargjøre produksjonsskipet Åsgard A i sluttfasen. Uttesting av utstyret om bord er det som hovedsakelig gjenstår. Klargjøringen av skipets systemer ligger i gjennomsnitt to uker bak planen fram mot utseilingsdatoen 22. november. Enkelte kritiske systemer er tre-fire uker forsinket i forhold til planen. Produksjonsstart for Åsgard A er planlagt i februar 99, men en eventuell forsinkelse i forhold til seilingsdatoen fra Stord medfører risiko for utsatt produksjonsstart.

"Vi opprettholder 22. november som utseilingsdato, men vi har samtidig innarbeidet fleksibilitet for senere utseiling og deretter oppkobling og forankring på feltet. I begynnelsen av november må vi beslutte en endelig utseilingsdato. Kravet om at skipet skal være 100 prosent ferdigstilt før skipet drar fra Stord, blir opprettholdt," sier Mosbergvik.

Byggingen av gassplattformen Åsgard B er i gang. Kværner Rosenberg i Stavanger har kommet senere i gang enn planlagt med fabrikasjonen av hoveddekket. Dette har sammenheng med at vekten av hoveddekket har økt betydelig.

"Vi har avtalt en plan der vi tar inn alle forsinkelser innen sommeren 1999," sier Mosbergvik.

Fabrikasjonen av modulene til Åsgard B er også noe forsinket. Skroget som fabrikkeres av Daewoo i Sør-Korea, er en til to uker bak planen.

"Vi vurderer ikke denne forsinkelsen som dramatisk, og opprettholder 1. september neste år som leveransedato i Stavanger," sier prosjektdirektøren.

Åsgard B-plattformen skal etter planen starte produksjonen i oktober 2000. Boring, komplettering og installasjon av utstyr og rørledninger på havbunnen på feltet er i rute. Det samme gjelder forberedende arbeid på feltet i forkant av oppkoblingen av Åsgard A.

Lagerskipet Åsgard C er også i rute. Byggeverftet AESA Sestao utenfor Bilbao i Spania starter installasjon av skroget i dokk 9. november. Lagerskipet for kondensat skal etter planen være på plass på feltet i april 2000.