Ingen skadet i Sleipner-brann

oktober 17, 1998, 23:00 CEST

Ingen personer ble skadet da en brann brøt ut i kraftstasjonen på Sleipner A-plattformen i Nordsjøen søndag kveld.

Varselet om brann ble gitt klokken 18.52. Om lag en time etter at brannen oppsto, hadde brannmannskapene klart å få den under kontroll.

Mannskapene gikk umiddelbart i livbåtene, men det var ikke nødvendig med evakuering. Mens mannskapene befant seg i livbåtene, var et helikopter med lege i beredskap på boreplattformen West Epsilon ved Sleipner B-plattformen.

Det var stor varmeutvikling. Omfanget av materielle skader er under kartlegging. Boligkvarteret var mørklagt i en periode.

Personellet blir ombord i natt. De ansatte kan ringe hjem via to telefoner. Pårørende som ønsker ytterligere opplysninger, kan benytte disse telefonnumrene:

Stavanger: 51 99 98 91 og 51 99 82 16.
Bergen: 55 99 20 42 og 55 99 30 41.

Norsk sokkel har nok kapasitet til å oppfylle salgsforpliktelsene for gass fra Sleipner til kundene. Statoil arbeider for å sikre at leveransene til Zeebrugge kan komme i gang så raskt som mulig.