Troll tar over mens Sleipner er nede

oktober 20, 1998, 08:00 CEST

Gassleveransene til det europeiske kontinent blir ikke berørt av brannen på Sleipner A-plattformen i Nordsjøen søndag kveld.

Sleipner-området leverer cirka 24 millioner kubikkmeter gass i døgnet til kontinentet. Mens installasjonene i Sleipner-området er stengt ned, kommer Troll-feltet til å levere rundt 21-22 millioner kubikkmeter av dette volumet. Statfjord-feltet skal levere resten av gassen slik at forpliktelsene i Troll gassalgsavtalene blir overholdt.

Troll-feltet er garantist for at forpliktelsene i gasskontraktene overholdes. Det betyr at feltet øker produksjonen hvis et av de andre feltene som inngår i Troll gassalgsavtalene har problemer.

Ifølge driftssjef Lars Seeberg ved gassbehandlingsanlegget til Troll på Kollsnes i Hordaland, økte Troll-feltet produksjonen til 94 millioner kubikkmeter gass sent søndag kveld. Anlegget kan behandle opp til 100 millioner kubikkmeter gass per dag. Vanligvis svinger produksjonen fra Troll mellom 70 og 80 millioner kubikkmeter gass i døgnet.

Også produksjonen av kondensat fra Sleipner-området blir berørt av brannen på Sleipner A-plattformen. Produksjonen har den siste tiden ligget på cirka 17.500 tonn ustabilisert kondensat i døgnet, opplyser kontrollromsleder Alvin Hansen ved kontrollsenteret på Bygnes i Nord-Rogaland.