Diesellekkasje var brannårsak

oktober 21, 1998, 23:00 CEST

Brannen på Sleipner A-plattformen søndag skyldtes en diesellekkasje.

Lekkasjen var en følge av uheldig teknisk konstruksjon og feil justering av ventiler i dieselforsyningen. Det viser Statoils granskning, som er ledet av sektorsjef Finn Strand i Drift olje, Helse, miljø og sikkerhet.

Oppsummeringen, basert på Statoils interne undersøkelser, viser at dieselen strømmet ut gjennom en avlufting som går fra en 1000 liters tank i en generatormodul og opp på taket av modulen.

Lekkasjen varte i nærmere en halv time. Den medførte at 5000 til 6000 liter diesel rant ut fra taket av modulen og ned mellom generatormodulen og boligkvarteret, før den traff eksoskanalen til en generator.

Ved eksoskanalens såkalte ekspansjonsbelg er det ett punkt hvor kanalen ikke er isolert. Her er overflatetemperaturen rundt 300 grader celsius, noe som er nok til at diesel selvantenner.

Når dieselen kunne renne ut, var det fordi en ventil skulle vært satt tilbake i åpen posisjon etter at en annen operasjon var utført.

Da dieselen skulle pumpes til et forsyningsfartøy søndag, kom dieselen inn i 1000 liters tanken i tillegg til at den nådde fartøyet. Tanken ble raskt overfylt, og dieselen strømmet ut gjennom avluftingen på toppen.

Dette kunne skje fordi overfyllingsvernet for tanken har en uheldig konstruksjon. Dermed kan måleren varsle om for lavt nivå når det i realiteten skjer en overflømming. Sammen med det faktum at det var en tennkilde i nærheten førte det til at brannen oppstod.