Tiltak sikrer helikoptertransport

oktober 22, 1998, 08:00 CEST

Færre landinger, mindre skytling og kortest mulig tid i helikopter. Statoil innfører tiltak for å gjøre helikoptertransporten sikrere.

Tiltakene er et resultat av helikopterprosjektet som Statoil startet etter havariet ved Norne-feltet i Norskehavet i fjor. Hovedmålet for prosjektet har vært sikrere helikoptertransport og en bedre måte å organisere beredskapen på.

Noen av tiltakene er allerede innført: Informasjonstjenestens beredskapsplaner er blitt oppgradert. Det samme gjelder personellomsorgen. Kompetansekravene for helivakter og radiooperatører er dessuten blitt strengere.

Andre tiltak ligger i løypa: Statoil ønsker å fornye helikopterflåten når nye typer og modeller kommer på markedet i 2001. I nærmeste framtid skal Sikorsky-helikopterne erstattes med helt nye Super Puma-modeller. Arbeidet med en "Håndbok for luftoperasjoner i Statoil-konsernet" er i gang. Selskapet etablerer dessuten en flyoperativ kjernegruppe som skal følge opp flygeprogrammet.

"Vi er godt fornøyd med jobben som er gjort av selskapet hittil, tiltakene som er gjennomført og tiltakene som det arbeides videre med. Men vi forventer at det installeres nødvendig utstyr som kan skumlegge helikopterdekkene til produksjonsskipene Norne og Åsgard A. Dette er etter vår mening de mest usikre helikopterdekkene fordi skipene kommer til å bevege seg i forbindelse med produksjonen," sier Oddvar Haugvaldstad, nestleder i Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund i Statoil.

Statoil har, i samarbeid med Oljedirektoratet, Oljeindustriens landsforening og Luftfartsverket, foreslått å etablere et regionalt kompetansesenter for helikopterflyginger.