"Gå til hovedinnhold"

Vestprosess tar sjøveien

oktober 23, 1998, 08:00 CEST

En rørledning som skal binde de tre mottaksanleggene for olje og gass i Hordaland sammen, blir lagt i sjøen i stedet for over land. Dermed spares millioner av kroner.

"Vi sparer 80 millioner kroner på omleggingen av traseen i Vestprosess," sier prosjektdirektør Ove Sembsmoen.

Konsekvensutredningen for sjøtraseen er til behandling hos myndighetene. Røret som skal frakte våtgass fra Statoils anlegg på Kollsnes, via Norsk Hydros Sture-terminal, til Mongstad-raffineriet nord for Bergen, blir 15 kilometer lengre som følge av endringene. Total lengde på røret blir cirka 62 kilometer.

Leggingen av sjørøret til Mongstad skjer neste sommer. Bygging og installasjon av kondensatrørledningen mellom Kollsnes og Sture i Øygarden starter imidlertid i slutten av november, opplyser Sembsmoen. I den forbindelse ble det nylig inngått en kontrakt mellom partnerne i Vestprosess og Spie Capag/AF Spesialprosjekter ASA Joint Venture. Kontrakten er verdt cirka 100 millioner kroner. Arbeidet omfatter grøfting, sveising og installasjon av 11 kilometer med rør mellom Kollsnes og Sture.

Brorparten av alle kontraktene knyttet til Vestprosess er nå tildelt, ifølge Sembsmoen.