Bygger ut Yme-satellitt

oktober 23, 1998, 08:00 CEST

Produksjon av olje fra Yme-satellitten Beta Vest i Nordsjøen kan starte allerede i mars 1999.

Det forutsetter at Plan for utbygging og drift, som skal behandles av myndighetene i slutten av oktober, blir godkjent.

Statoil påviste i fjor et oljefunn i en nordlig del av Beta Vest-strukturen i Yme-området, sør på norsk sokkel. Utvinnbare oljereserver er anslått til i overkant av 16 millioner fat. Planen er å bygge ut satellitten med to undervannsbrønner knyttet opp mot bunnrammen på et annet satellittfelt i Yme-området, Yme Beta Øst. Derfra skal brønnstrømmen føres i rør til produksjonsplattformen Mærsk Giant som ligger på feltet.

Produksjonsraten på Yme Beta Vest blir cirka 12.500 fat olje per døgn. Hovedfeltet produserer i dag rundt 45.000 fat olje i døgnet, ifølge driftssjef Per Egeland i Yme-organisasjonen.

En borerigg skal leies inn fra våren 1999 for å ferdigstille og bore produksjonsbrønner.

Mens den nordlige delen av Beta Vest-strukturen bygges ut, er det i tillegg planer om å lete etter olje i den sørlige delen, opplyser Egeland.