"Gå til hovedinnhold"

Britene setter restriksjoner på gass

oktober 25, 1998, 23:00 CET

Den britiske regjeringen legger opp til en mer restriktiv holdning til å bygge ut gasskraftverk. Likevel vurderer Statoil Storbritannia fortsatt som et interessant marked for salg av norsk gass.

"At det kommer et white paper (melding til underhuset, Red.anm.) på dette nå, innebærer at kraftsegmentet i Storbritannia ikke vil ekspandere så fort som ventet. Vår interesse for det britiske markedet er fortsatt veldig stor," slår Statoils Georg Gundersen fast. Han leder det norske Gassforhandlingsutvalget.

Så langt er det inngått en ny avtale om salg av norsk gass til Storbritannia. Statoils datterselskap Alliance Gas har kjøpt 0,55 milliarder kubikkmeter gass i året i en periode på 15 år fra 2001. Gassen er øremerket til produksjon av el-kraft i et gasskraftverk Statoil og ABB planlegger å bygge i Scunthorpe.

Søknaden om tillatelse til bygging av dette gasskraftverket ligger nå hos myndighetene. Thor Otto Lohne, direktør i Statoil UK, har god tro på dette prosjektet til tross for den nye energipolitikken.

"Regjeringens nye energipolitikk setter ikke en stopper, men gir retningslinjer for kriterier et gasskraftverk skal tilfredsstille. Britiske myndigheter vil vurdere søknadene sak for sak," sier han.

Den nye energipolitikken er kommet etter at britiske myndigheter har foretatt en gjennomgang av landets kilder til el-kraft. De viktigste kildene er kull, atomkraft og gass.