Tildeler helikopterkontrakter

oktober 28, 1998, 23:00 CET

Statoil har i dag tildelt selskapene Helikopter Service og Norsk Helikopter fire kontrakter for helikoptertjenester på norsk sokkel.

Alle kontraktene har fem års varighet, med muligheter for forlengelse i ytterligere fem år.

De tildelte kontraktene har en samlet verdi på cirka 300 millioner kroner per år. Den samlede verdien inkludert opsjoner er på cirka 2,7 milliarder kroner.

Den ene kontrakten er tildelt Norsk Helikopter og gjelder flygninger med utreise fra Sola ved Stavanger. Kontrakten starter 1. mars 1999. Flygningene skal gjennomføres med den mest moderne helikoptertypen som er tilgjengelig i dag, Super Puma L2.

Kontrakt for rednings-/skyttelhelikopter som er stasjonert på Statfjord-feltet i Nordsjøen skal fortsatt utføres av Helikopter Service med helikoptertypen Bell 214ST. Kontrakten starter 1. mars 1999.

Kontrakt for helikoptertjeneste til installasjoner med utreise fra Flesland utenfor Bergen er delt mellom Helikopter Service og Norsk Helikopter. Kontrakten starter 15. januar 2000.

Flygningene fra Flesland skal utføres med tre Super Puma L2 maskiner fra Helikopter Service og to Super Puma av typen L/L 1 fra Norsk Helikopter. I tillegg skal Sikorsky S6 1N fortsatt være tilgjengelig.

I løpet av kontraktsperioden kan nye helikoptertyper tas i bruk. Sikorsky S92 kan være aktuell fra 2002.