"Gå til hovedinnhold"

Svekket resultat i vanskelig marked

oktober 30, 1998, 12:00 CET

Statoils driftsresultat etter årets ni første måneder ble 7,2 milliarder kroner mot 13,2 milliarder kroner i fjor. Lavere oljepris utgjør 4,2 milliarder kroner av svekkelsen i driftsresultatet.

Konsernets resultat etter skatt ble 1,3 milliarder kroner per tredje kvartal mot 3,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

"Resultatet etter tredje kvartal er dårlig, og vi får et kraftig svekket årsresultat," sier konsernsjef Harald Norvik.

"Lav oljepris er viktigste enkeltårsak, og vi kan ikke regne med vesentlig høyere oljepriser framover. Det viktigste er derfor å jobbe videre med de faktorer vi kan påvirke selv. Statoil har iverksatt omfattende tiltak for å møte en utvikling preget av lavere priser og fortjenestemarginer på konsernets produkter. Investeringene vil bli redusert, og nye prosjekter må være lønnsomme med en lav oljepris. Samtidig fortsetter og forsterker vi en rekke tiltak for å redusere driftskostnadene og legger om administrative arbeidsprosesser for å effektivisere personellbruken. Tiltakene skal bidra til å gjøre Statoil mer robust," sier Norvik.

Resultatet er også påvirket av at Statoils oljeproduksjon er noe redusert i forhold til samme periode i 1997. Høye undersøkelseskostnader, nedskrivninger av Lufeng-feltet på kinesisk sokkel og det norske Varg-feltet, samt kanselleringskostnader i tilknytning til boreskipet West Navion II, har også påvirket resultatet. Lufeng og Varg er nedskrevet med henholdsvis 300 og 500 millioner kroner.

Konsernets netto finanskostnader utgjorde 1,3 milliarder kroner i år mot 2,1 milliarder kroner per tredje kvartal i fjor. Omsetningen etter ni måneder har økt fra 89,2 milliarder kroner i 1997 til 93,1 milliarder kroner i år.

Oppstrømsvirksomheten hadde per tredje kvartal et driftsresultat på 6554 millioner kroner sammenlignet med 11.968 millioner kroner i samme periode i fjor. Undersøkelseskostnadene var på 1954 millioner kroner mot 1366 millioner kroner per tredje kvartal i 1997. Tilgangen på egenolje for årets ni første måneder var 429.000 fat per dag, mot 437.000 fat i døgnet i samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på referanseoljen Brent Blend falt fra 136 kroner per fat (19,2 dollar) til 100 kroner fatet (13,3 dollar) i perioden.

Salget av egen gass var per tredje kvartal i år 23,5 millioner kubikkmeter i døgnet, mot 20,5 millioner kubikkmeter i samme periode i fjor.

Raffinering og markedsføring fikk et driftsresultat per tredje kvartal på 400 millioner kroner mot 1194 millioner i fjor. Fallende priser har medvirket til et lavere resultat for handel med råolje og produkter. Raffinering har noe lavere resultat etter årets ni første måneder enn for tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig på grunn av en planlagt revisjonsstans på Mongstad-raffineriet i Hordaland tidligere i år. Detaljmarkedsføring, som omfatter Statoils bensinstasjoner, har styrket sitt resultat sammenlignet med samme periode i 1997.

Petrokjemis driftsresultat har økt sammenlignet med samme periode i fjor. Årets resultat etter ni måneder var 435 millioner kroner mot 269 millioner kroner i 1997. Petrokjemikonsernet Borealis, der Statoil eier 50 prosent, fikk et resultat på nivå med samme periode som i fjor. Resultatet for metanolvirksomheten er forbedret i forhold til i fjor. Men driftsresultatet har hittil ikke vært tilfredsstillende på grunn av svært lave priser på metanol.