Skip to content

Klimasamtaler starter i dag

november 2, 1998, 07:00 CET

I dag starter den fjerde partskonferansen til Klimakonvensjonen i Buenos Aires. Statoil deltar med en observatør.

Miljørådgiver Frede Cappelen hadde denne kommentaren før avreise: "Statoil håper at man kan komme ett skritt framover, særlig når det gjelder å utvikle en arbeidsplan for konkrete mekanismer knyttet til klimautslipp. Eksempler på slike mekanismer er kjøp og salg av utslippskvoter og investeringer i klimaprosjekter i u-land."

Han har likevel et nøkternt forhold til hva som kan oppnås under den to uker lange konferansen i Argentina.

"Vi må ikke være skuffet over at man kan trenge en viss tid med så mange land involvert," sier Cappelen.

Det var på FNs toppmøte for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 at klimakonvensjonen ble vedtatt. Den danner grunnlaget for klimaprotokollen som ble vedtatt på Kyoto-konferansen i desember 1997. Avtalen som ble forhandlet fram i Kyoto, åpner for kvotehandel med klimagasser. Statoil stiller seg positiv til Kyoto-protokollen.

Konsernet er i gang med å redusere sine utslipp av karbondioksid. I fjor ble karbondioksid-programmet lansert.