Styrker beredskapen i Barentshavet

november 3, 1998, 07:00 CET

Trygge og effektive operasjoner i Barentshavet er målet. Derfor har seks oljeselskap dannet Norsk Barentshav letesamarbeid (Nobales).

"Ved å jobbe sammen kan vi styrke beredskapen rettet mot mennesker og miljø," sier Yngve Vassmyr, regiondirektør ved Statoils kontor i Harstad.

Felles for Statoil, Saga, Elf, Agip, Hydro og Mobil er at de fikk areal i en lisenstildeling i Barentshavet i fjor. Statoil ble operatør i et 5041 kvadratkilometer stort seismikk-område, kalt Finnmark øst, i Barentshavet.

I sommer ble det utført en rekke seismiske undersøkelser i tilknytning til disse arealene. Om ett år kommer selskapene til å bestemme om de skal foreta leteboringer.

Slik Vassmyr vurderer det, kan de første leteboringene tidligst starte i 2000.

Nobales består av to undergrupper. Den ene gruppen arbeider med helse, miljø og sikkerhet. Den andre jobber med informasjon særlig knyttet til berørte parter som myndigheter, fiskere og interesseorganisasjoner.

Det har ikke blitt boret noen letebrønner i norsk del av Barentshavet siden 1994. Neste år planlegges en avgrensningsbrønn på Snøhvit-feltet på Tromsøflaket, opplyser Vassmyr.