Økt pris på Huldra

november 4, 1998, 07:00 CET

Kostnadene for utbyggingen av Huldra-feltet i Nordsjøen går opp.

Huldra-prosjektet er nå beregnet til å koste 5,5 milliarder kroner, mot opprinnelig 4,8 milliarder kroner.

"Erfaringer fra pågående prosjekter viser et stigende prisnivå. Dette er en av grunnene til at prisen går opp på Huldra," forklarer prosjektleder Morten Ruth.

Det som også har bidratt til kostnadsøkningen, er at Huldra-gassen skal gå til Heimdal-feltet for behandling, mot tidligere plan om å føre gassen til Kollsnes. I tillegg styrkes Statoils prosjektorganisasjon. Videre er betingelsene i inngåtte kontrakter innarbeidet i kostnadsoverslaget, og særlig kontrakten på borerigg har ført til økninger, ifølge Ruth.

En rekke kontrakter er blitt tildelt i forbindelse med utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Huldra i år. Aker Verdal skal bygge stålunderstellet til den ubemannede brønnhodeplattformen. Saipem skal foreta tunge løft og installasjon, og den oppjekkbare boreriggen Maersk Gallant skal stå for boringen av produksjonsbrønner. Den siste store kontrakten som gjenstår er bygging av brønnhodemodulen. Tildelingen er planlagt i januar neste år.

Plan for utbygging og drift er til behandling hos myndighetene. Økningen i prisen gjør det nødvendig med en godkjennelse av Huldra-prosjektet i Stortinget. Det er ventet at Stortinget gir grønt lys til Huldra-prosjektet i løpet av høstsesjonen.