"Gå til hovedinnhold"

Legger Europipe II i vinter

november 5, 1998, 07:00 CET

Statoil skal for første gang legge rør i vinterhalvåret. Det skjer for å ta inn forsinkelser i Europipe II-prosjektet.

Selskapet har leid inn rørleggingsfartøy nummer to, Castoro Sei, i tillegg til det opprinnelige leggefartøyet Solitaire. Etter planen skal Castoro Sei begynne leggingen av Europipe II i slutten av november.

Statoil vurderer også å leie inn et tredje fartøy. En avgjørelse om dette blir tatt i midten av desember, opplyser prosjektleder Roar Ståle Larsen.

En egen gruppe i Europipe II-prosjektet har gått gjennom forskjellene ved å legge rør om vinteren i forhold til om sommeren. Lasting og lossing av rør, håndtering av anker og ising av rør ved minusgrader er, ifølge Larsen, kritiske aktiviteter.

"Vi legger vekt på disse kritiske aktivitetene for å kunne gjennomføre en sikker operasjon. For folkene er det mer anstrengende å jobbe vinterstid enn om sommeren," fortsetter han.

Leggefartøyene kan operere hele året.

Installeringen av rørledningen Europipe II er blitt forsinket fordi Solitaire ved to anledninger mistet rør i dansk sektor av Nordsjøen. Fartøyet har lagt 43 kilometer av sjørøret, som skal bli 625 kilometer langt.

Røret som ble mistet i slutten av september, ble nylig plukket opp igjen. Solitaire gjenopptar leggingen de nærmeste dagene.Ytterligere 10 kilometer rør skal legges sørover i dansk sektor. Deretter skal fartøyet forflytte seg til Bokn i Rogaland for å legge den delen av Europipe II som skal gå gjennom den dype Norskerenna til startpunktet i dansk sektor.

Castoro Sei skal fortsette leggingen av rørledningen i dansk sektor fra det punktet der Solitaire avslutter sin del og ned til kysten av Tyskland.

Europipe II skal være i drift 1. oktober 1999.