Fortsetter tysk/norsk gassamarbeid

november 6, 1998, 07:00 CET

Et treårig forskningsprogram mellom Statoil, VNG og universiteter i Norge og Tyskland, skal videreføres i tre nye år.

Den nye avtalen mellom Statoil og tyske Verbundnetz Gas (VNG) underskrives før årsskiftet. Avtalen omfatter Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og universitetet i Freiburg.

Programmet er et tiltak for videre å bygge opp Statoils kompetanse på gass i et marked i endring.

Svein Birger Thaule, én av pådriverne til programmet, oppsummerer samarbeidet så langt: "Gjennom samarbeidet har vi lykkes å få tak i kompetanse vi ikke har i eget selskap."

De to selskapene har bidratt med 250.000 tyske mark (cirka 1,1 millioner kroner) hver i året til forskningsprogrammet siden 1995. Planen er å fortsette med de samme bidragene de neste tre årene.

Samarbeidet har vært fruktbart, hevder Thaule. I tillegg til å omfatte 18 diplomstudenter, har selskapene fått økt kunnskap om gasslagring i kaverner (hulrom) og ultralydmåling av gass.

I praksis betyr det at store summer spares ved å bruke ultralyd når gasstrømmen skal måles, framfor tradisjonelle blendemålere. Hver dag sendes store mengder norsk gass gjennom rør i Nordsjøen til kunder på kontinentet. Nå blir oppgjøret til gasselgerne i økende grad beregnet på grunnlag av ultralydsignaler som måler gasstrømmen som går gjennom rørene.

"Med så store volumer med gass som blir levert hver dag, er det penger å spare ved å øke målenøyaktigheten ytterligere slik at kunden får fakturaer som er beregnet på mest mulig riktig grunnlag," sier Thaule.

Han legger til at gjennom samarbeidet har begge parter fått bedre innsikt i hva måleunøyaktighet av gass kan skyldes, slik at det kan utarbeides forbedringsløsninger.

"Dette er teknologi i grensesnittet mellom oss som gasselger og VNG som gasskjøper," kommenterer Thaule.

Det nye samarbeidet skal også omfatte personellutveksling mellom VNG og Statoil.