Satser på LPG-salg i Polen

november 10, 1998, 07:00 CET

Statoil starter trolig salg av flytende petroleumsgass (LPG) i Polen i løpet av første kvartal 1999.

Konsernets mål er å selge mer LPG i Polen innen fem år enn dagens totale salg i Norge. Salget i Norge utgjør cirka 40.000 tonn i året. Det opplyser Torgrim Kjølberg, leder for LPG-divisjonen i Markedsføring.

Statoil er markedsleder på LPG i Skandinavia. Satsingen i Polen inngår i planene til Markedsføring om å øke salget av LPG i Europa og Asia.

Konsernet bygger nå opp en salgsorganisasjon i Polen.

"Vi skal først se hvordan vi kan øke verdiskapningen gjennom en egen enhet i den organisasjonen vi allerede har i Polen og hvordan vi kan bruke vårt sterke stasjonsnett. Vi vil vurdere om samarbeid med andre selskaper, eller oppkjøp av selskaper i Polen, kan være en aktuell strategi når forretningsplanen skal utarbeides," sier Kjølberg.

Det totale salget av LPG i Polen har økt fra 150.000 tonn i 1990 til 850.000 tonn i 1997. Veksten er størst innen husholdningsmarkedet og innen drivstoff.

En av årsakene til den sterke veksten skyldes at Polen erstatter koks til oppvarming og går over til brensel som forurenser mindre, tror Kjølberg.

Polen er det tredje største markedet i Europa for LPG-drevne biler. Veksten i drivstoffmarkedet er hjulpet fram av lavere avgifter på LPG enn på bensin og diesel.