Skip to content

Forståelse mellom Troll-gruppen og SEP

november 11, 1998, 23:00 CET

Troll-gruppen frafaller kravet om en rettslig forføyning overfor det nederlandske elektrisitetsselskapet SEP.

Det er samtidig etablert en forståelse om at SEP jevnlig vil orientere Troll-gruppen om den videre utviklingen knyttet til liberaliseringen av elektrisitetsmarkedet i Nederland.

Dette er resultatet etter samtaler mellom Troll-gruppen og SEP de siste fjorten dagene. Bakgrunnen er at Troll-gruppen 23. oktober fremmet et krav i retten i den nederlandske byen Arnhem om at blant annet en ytterligere utskillelse av eiendeler i elektrisitetsselskapet SEP måtte stanses.

SEP har hittil vært en sentral aktør i nederlandsk energiforsyning. Selskapet har vært ansvarlig for innkjøp av brensel til kraftverkene og hatt monopol på import og eksport av all nederlandsk el. Troll-gruppen har solgt to milliarder kubikkmeter gass årlig i perioden 1996 til 2015 til SEP.

Nå er imidlertid markedet i endring som følge av innføringen av EUs el-direktiv og ny nasjonal lovgivning for elektrisitetssektoren. Direktivet innebærer at elektrisitetsmarkedet i EU er åpnet opp for fri konkurranse.

Troll-gruppen har siden denne restruktureringen av elektrisitetsmarkedet tok til vært opptatt av at kjøperens forpliktelser i gass-salgsavtalene skal oppfylles.

Informasjonen som Troll-gruppen nå har mottatt de siste ukene, gir grunn til å tro at kjøperens forpliktelser vil bli ivaretatt ut kontraktens varighet, ifølge Bjørn R. Jacobsen, markedsdirektør i Gass utvikling & marked.

Troll-gruppens mulighet til rettslig å forfølge sine interesser vil fortsatt stå åpen, legger han til.