Skip to Content
no

Skadefritt år på Åsgard-rigger

november 11, 1998, 07:00 CET

Ansatte på fire borerigger på Åsgard-feltet i Norskehavet har i ett år arbeidet uten fraværsskader.

Det er første gang på norsk sokkel et slikt resultat oppnås innen bore- og brønnvirksomhet, ifølge Jorunn Klovning, leder for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Åsgard-organisasjonen.

Rundt 1000 personer har det siste året gjennomført cirka 1,5 millioner arbeidstimer på riggene Transocean Arctic, Transocean Winner,Transocean Searcher og Scarabeo 6. Riggene utfører lete- og produksjonsboring på feltet.

Johan Haave, boresjef i Åsgard-organisasjonen, kommenterer resultatene slik: "Vi vet av erfaring at det er en klar sammenheng mellom en effektiv operasjon og en sikker operasjon."

Statoil gjennomfører derfor tiltak for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet. Det holdes et kontinuerlig press på orden og ryddighet.

"Vi tar oss tid til å jobbe sikkert, og folk tar vare på hverandre om bord," fortsetter Haave.

"Ett år uten fraværsskader på Åsgard må sees i lys av omfattende oppgraderingsarbeider og omlegging fra leteboring til produksjonsboring. Det er all grunn til å gi honnør til alle involverte personer og selskaper," sier boresjef Johan Haave.

Fra neste år kan det bli aktuelt å legge ut daglige oversikter for fravær på Statoils landanlegg og rigger, ifølge Christina Dreetz, leder for resultatformidling og statistikk i HMS. En slik Ti på topp-liste skal ta utgangspunkt i de rapporteringstall som HMS får tilgang til i selskapet.