Skal øke utvinningen på Veslefrikk

november 12, 1998, 07:00 CET

Mer olje skal presses ut av reservoarene på Veslefrikk-feltet. Det langsiktige målet er å nå en utvinningsgrad på 57 prosent, mot dagens 48 prosent.

Moderne bore- og brønnteknologi skal brukes for å øke utvinningen, forteller Gro Aksnes, petroleumsteknisk sjef i Veslefrikk-organisasjonen.

I alt er om lag 65 millioner fat olje identifisert utover et basis reserveanslag på cirka 343 millioner fat. Disse "ekstra" fatene med olje skal tappes ved sidestegsboring. Det innebærer at en ny brønn blir boret ut fra en allerede eksisterende produksjonsbrønn for å nå en oljelomme.

"Vi håper å få til flergrensbrønner, det vil si at det produseres fra moderbrønnen og fra sidesteget samtidig," sier Aksnes.

Injeksjon av vann og gass samtidig, blir også vurdert for å presse ut oljen fra reservoarene. Men metoden er relativt ny og må studeres mer i detalj.

Lavtrykksproduksjon blir også vurdert. Metoden går ut på å øke trykket i brønnstrømmen ved hjelp av flerfasepumper. I høst ble det for første gang bestemt å installere slike pumper. Det skjer på plattformene Gullfaks A og B.

I dag er den gjennomsnittlige utvinningsgraden på Statoil-opererte felt på norsk sokkel 48,4 prosent. Ambisjonen er et snitt på 54,3 prosent i 2005. For tiden ligger Statfjord-feltet i toppsjiktet med en utvinningsgrad på 62 prosent. Men utvinningsgraden kan være en vanskelig sammenligningsfaktor fordi reservoaregenskapene varierer sterkt fra felt til felt.