"Gå til hovedinnhold"

Bygger opp kompetanse i Angola

november 13, 1998, 07:00 CET

Overføring av kompetanse og kunnskap om organisasjonsutvikling er hovedinnholdet i en ny avtale mellom Statoil, BP og det angolanske statsoljeselskapet Sonangol.

Den toårige avtalen trer i kraft denne måneden, forteller Jon Bakken, leder av Statoils satsing i Angola.

Avtalen omfatter flere årsverk i Statoil og kan forlenges. Den dekker blant annet opplæring, kompetanse- og organisasjonsutvikling og forretningsplanlegging. Oppbyggingen av denne kompetansen skal skje gjennom kurs, seminarer, utplassering av Statoil/BP-personell i Sonangol og omvendt.

Sonangol har et stort behov for kunnskapsoverføring. Selskapet trenger å bygge opp sin kompetanse for å løse de mange oppgavene framover, ifølge Bakken.

Angola på Afrikas sørvestkyst seiler opp som én av de mest attraktive oljeregionene i verden. Det er gjort betydelige funn på angolansk sokkel den siste tiden. Landet produserer daglig rundt 750.000 fat olje.

Statoil har andeler i to blokker utenfor kysten av Angola. Konsernets satsing i Angola fortsetter for fullt neste år.

"Da skal det bores et betydelig antall lete- og avgrensingsbrønner i disse blokkene," bekrefter Bakken.