Skip to Content
no

Har utviklet ny brannisolering

november 13, 1998, 07:00 CET

En ny type brannisolering for rørdeler, ventiler og annet teknisk utstyr på prosessanlegg og plattformer gjør at Statoil kan spare mellom sju og 10 millioner kroner i året.

Isoleringen er utviklet av Statoil og Rheinhold & Mahla Isolering.

Hittil har vedlikeholdsarbeid på en del teknisk utstyr vært tungvint fordi en stålkapsel med isolasjon må fjernes før arbeidet kan utføres. Det nye produktet fungerer som en slags "isoleringsjakke" som enkelt kan kles av og på det tekniske utstyret, forklarer overingeniør Eivind Robert Oen i kjernegruppen for overflatebehandling.

Isolasjonen består av flere lag med ulike materialer. De ytre lagene beskytter mot vær og vind og mot brann, mens de indre lagene sørger for at temperaturen er stabil.

Isoleringen kan utstyres med inspeksjonsluker som gir mulighet for enkel adgang til ventilene uten at hele isoleringsjakken må demonteres.

Produktet er utviklet som en del av Leverandørutviklingsprogrammet til Statoil-enheten Industri & kommersialisering. Utviklingen har kostet én million kroner. Rheinhold & Mahla Isolering og Statoil har betalt halvparten hver.

Statoil har i første omgang tatt produktet i bruk på Gullfaks satellitter i Nordsjøen. Norsk Hydro har kjøpt inn den nye isolasjonen til installasjonene Visund og Troll C i Nordsjøen.