Skip to content

Har utviklet ny brannisolering

november 13, 1998, 07:00 CET

En ny type brannisolering for rørdeler, ventiler og annet teknisk utstyr pü prosessanlegg og plattformer gjør at Statoil kan spare mellom sju og 10 millioner kroner i üret.

Isoleringen er utviklet av Statoil og Rheinhold & Mahla Isolering.

Hittil har vedlikeholdsarbeid pü en del teknisk utstyr vÌrt tungvint fordi en stülkapsel med isolasjon mü fjernes før arbeidet kan utføres. Det nye produktet fungerer som en slags "isoleringsjakke" som enkelt kan kles av og pü det tekniske utstyret, forklarer overingeniør Eivind Robert Oen i kjernegruppen for overflatebehandling.

Isolasjonen bestür av flere lag med ulike materialer. De ytre lagene beskytter mot vÌr og vind og mot brann, mens de indre lagene sørger for at temperaturen er stabil.

Isoleringen kan utstyres med inspeksjonsluker som gir mulighet for enkel adgang til ventilene uten at hele isoleringsjakken mĂĽ demonteres.

Produktet er utviklet som en del av Leverandørutviklingsprogrammet til Statoil-enheten Industri & kommersialisering. Utviklingen har kostet Ên million kroner. Rheinhold & Mahla Isolering og Statoil har betalt halvparten hver.

Statoil har i første omgang tatt produktet i bruk pü Gullfaks satellitter i Nordsjøen. Norsk Hydro har kjøpt inn den nye isolasjonen til installasjonene Visund og Troll C i Nordsjøen.