Rimfaks starter opp

november 16, 1998, 07:00 CET

Produksjonen på Rimfaks-feltet i Nordsjøen starter i slutten av november. Dermed vil to av tre satellittene til Gullfaks-feltet være i produksjon.

Produksjonen på Gullfaks-satellittene startet 10. oktober da oljen strømmet fra Gullveig og fram til mottaksplattformen Gullfaks A.

Nå følger Rimfaks-feltet etter så fort ferdigstillelsen av den første produksjonsbrønnen er avsluttet. En gassinjeksjonsbrønn er klar, og undervannsinstallasjonene kan startes.

Når Rimfaks er i drift, starter ferdigstillelsen av den første brønnen på den tredje satellitten, Gullfaks Sør. Deretter skal en ny brønn settes i drift hver måned. Det skjer inntil alle de 24 brønnene som skal bores i den første utbyggingsfasen, er klare.