Vurderer vindmøllepark

november 16, 1998, 07:00 CET

En forhåndsmelding om eventuell bygging av en vindmøllepark på Smøla er sendt Norges vassdrags- og energiverk (NVE).

Dermed går partnerne Nord-Møre Energi, Norsk Hydro og Statoil ett skritt videre med planene om vindmøller på øya utenfor Kristiansund, vest i Norge.

En konsesjonssøknad kan bli sendt NVE når konsekvensene ved en vindmøllepark er utredet og prosjektet ytterligere bearbeidet. En eventuell søknad kan tidligst bli sendt neste år, opplyser prosjektleder Petter Reed i Gass nedstrøm & energi.

Reed understreker at det ikke er tatt noen beslutning om å søke konsesjon. Rammevilkårene for vindkraft i Norge er ikke gode nok til å gi tilfredsstillende økonomi i prosjektet, slik partnerne vurderer det.

Prosjektet startet ved årsskiftet 97/98. Da ble en mast for å måle vindstyrken installert på Smøla. Målingene viste at forholdene ligger til rette for vindkraft på den flate øya. Vindstyrken ligger på åtte meter per sekund i årsgjennomsnitt. Med en slik vindstyrke vil en moderne, stor mølle kunne produsere cirka seks millioner kilowatt-timer per år. Det tilsvarer strømforbruket til minst 2000 norske eneboliger.

Så langt er det utarbeidet tre foreløpige forslag på vindmølleparker plassert ulike steder på øya.

I dag holdes et folkemøte på Smøla. Der skal partnerne besvare spørsmål knyttet til en eventuell bygging av vindmølleparken.

Det finnes i alt 18 vindmøller i Norge. Til sammenligning er det cirka 4000 vindmøller i Danmark, et av verdens ledende vindkraftland.

Globalt ble det i 1997 produsert cirka 15 terawatt-timer (TWh) vindkraft. Vannkraftproduksjonen i Norge var i 1997 115 TWh.