Virtuelt samspill over Atlanteren

november 18, 1998, 14:05 CET

Som første oljeselskap i verden viser Statoil i dag virtuelt samarbeid mellom geofaglig personell på begge sider av Atlanterhavet.

Felles arbeid med avanserte, tredimensjonale modeller av felt i undergrunnen er mulig etter at et nytt visualiseringssenter i dag ble åpnet på hovedkontoret i Stavanger.

I sitt Advanced Visualisation Centre har Statoil tatt i bruk det ypperste innen teknologi på dette området. Demonstrasjonen under åpningen foregikk mellom Stavanger og Landmarks tilsvarende rom i Houston i Texas i USA.

"Senteret representerer et gjennombrudd. Vi vil bruke det til samarbeid om å få en bedre forståelse av ressurser verden over, slik at vi kan utvinne mer olje og gass fra undergrunnen. Mulighet for globalt samarbeid gjør at for eksempel undergrunnspersonell i Baku i Aserbajdsjan eller Caracas i Venezuela kan samspille virtuelt med fagfolk i Stavanger om forståelse og utvikling av oje- og gassfelt," sier Adolfo Henriquez.

Han er prosjektleder for Score, et prosjekt som skal bidra til å utvikle nye arbeidsformer blant geo-personell og ingeniører ved hjelp av ny teknologi. Dette skal gi økt verdiskaping fra Statoils kjernevirksomhet, i form av bedre treffsikkerhet og ressursbruk i leting og utvikling av felt.

"Uten våre gode samarbeidspartnere hadde dette neppe vært mulig," sier Henriquez. Han trekker fram Halliburton-selskapet Landmark, som har bidratt til utviklingen av 3D-visualiseringsteknologien i samarbeid med Silicon Graphics, og Telenor som bidrar med kommunikasjonsløsninger som gjør globalt samarbeid mulig.

Statoil er blant de fremste innen slik visualisering. Selskapet har dratt nytte av erfaringer fra disse i utformingen av sitt senter og valget av tekniske løsninger.

"Vi har også tatt initiativ til et konsortium som skal samarbeide om videre utvikling av nye samarbeidsformer og teknologi for dette formålet," sier Henriquez.

Trond Bergø er faglig leder for senteret i Stavanger. Totalt har senteret kostet 15 millioner kroner. Henriquez sier senteret er fullbestilt i flere uker framover. Han venter stor verdiskaping av samarbeidet i disse omgivelsene.