"Gå til hovedinnhold"

Mosbergvik ny Åsgard-direktør

november 19, 1998, 07:00 CET

Odd A. Mosbergvik overtar som produksjonsdirektør for Åsgard etter Kyrre Nese 1. januar 1999. Mosbergvik har ledet utbyggingsenheten i Åsgard siden 1996.

Etter fire år som leder for Åsgard går Kyrre Nese til Teknologi, produkter & kompetanse. Han skal lede en ny enhet som skal arbeide med å forbedre grunnlaget for større beslutninger ved å øke både ledelses- og fagressurser mot arbeidet som skjer før det tas større beslutninger. Målet er å sikre at selskapets ressurser, erfaringer og teknologi brukes best mulig for å få størst mulig verdiskapning balansert opp mot en akseptabel risikoprofil.