"Gå til hovedinnhold"

Rettsak om arbeidstid på Kårstø

november 20, 1998, 07:00 CET

På mandag kommer en rettsak om arbeidstid/arbeidssted opp i Karmsund herredsrett i Nord-Rogaland.

Det er fagforeningene Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og Norsk Petrolteknisk forbund som har stevnet Statoil som arbeidsgiver.

Tvisten dreier seg om forståelsen av spørsmålet om når en skal regne arbeidstiden for påbegynt ved Statoils anlegg på Kårstø. De to fagforeningene mener at arbeidstiden begynner ved passeringen av porten i anlegget, mens arbeidsgiver mener arbeidstiden først starter når den enkelte medarbeider er fremme ved sin arbeidsstasjon.

Rettsaken er ventet å vare i fire dager.