Økt bruk av undervannsutstyr

november 20, 1998, 07:00 CET

Neste år skal det investeres nesten fem milliarder amerikanske dollar i undervannsutstyr i Nordsjøen og Norskehavet. Regionen plasseres dermed på verdenstoppen i bruken av slike løsninger for å utvinne olje og gass.

Også i år skal det investeres betydelige summer i undervannsutstyr i denne regionen; 4,7 milliarder dollar.

Mexicogolfen følger på andreplass i investeringer, ifølge konsulentselskapet Norland Consultants. Vest-Afrika er også en petroleumsregion der undervannsløsninger er i ferd med å bli tatt mer i bruk.

På norsk sokkel er Statoil ledene på denne type utbygginger.

"Vi har bidratt til reduserte priser ved å inngå rammeavtaler med leverandører og standardisere utstyret. Det gjør det attraktiv å ta i bruk undervannsløsninger," sier Eric Ulland, rådgiver i Undervannsteknologi.

Han tegner et framtidsbilde der stadig mer av prosesseringen av olje og gass gjøres på havbunnen i stedet for på en fast eller flytende installasjon.

I dag er det bare ventiltrær og selve brønnrammen som er plassert på havbunnen, mens brønnstrømmen blir transportert i rør til overflaten for prosesseringen på en installasjon. Neste år skal verdens første separeringsanlegg under vann installeres på oljedelen av Troll-feltet i Nordsjøen. Norsk Hydro er operatør for denne delen av feltet, mens Statoil er partner i lisensen. Havdypet i området er 340 meter.

"Pilotprosjektet på Troll går ut på å skille ut vannet fra brønnstrømmen på havbunnen og pumpe det tilbake i reservoaret. Får vi det til, reduseres behovet for å vannrensing på overflaten. Prosessanlegget om bord på en installasjon blir enklere og billigere," sier Ulland.

Han opplyser at konseptet med å skille vannet fra brønnstrømmen egner seg spesielt godt på dypt vann, "for da slipper en å 'løfte' vannkolonnen de mange meterne opp til overflaten." Troll-piloten skal testes i en innendørs dokk hos selskapet Framo utenfor Bergen på nyåret.