Skip to Content
no

Høye oljelagre svekker prisen

november 23, 1998, 23:00 CET

Kommer Organisasjonen av petroleumseksporterende land (Opec) til å kutte oljeproduksjonen? Det er det sentrale spørsmålet markedet spør seg før Opec samles til møte i Wien onsdag.

Verdens oljelagre er store og prisene på råolje fortsatt lave. Ifølge markedsanalytikere i Oljehandel & forsyning har dette sammenheng med at markedet reagerer mest på rapporterte lagertall. Disse kommer ukentlig i USA, og månedlig i Europa. Men det er bare deler av verden, stort sett OECD-landene, som utgir lagerrapporter.

Økningen i rapporterte lagre for året fram til nå er bare ca. halvparten av den lagerbyggingen man kan regne seg fram til. Dette betyr at det ligger betydelige mengder olje på ikke rapporterte lagre.

Volumet som er bygd opp i år, er beregnet å være ca. 180 millioner fat. Det tilsvarer omtrent produksjon fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen i et helt år. Dette er olje som skal brukes før eller siden, og mye av den skal brukes i Europa og USA. Når den importeres, kommer den inn i den normale statistikken.

Slik import overskygger det beregnede lagertrekket i fjerde kvartal, slik at rapporterte lagre mest sannsynlig kommer til å øke. Økende lagertall virker negativt for prisen.

Høsten 1997 økte Opec sitt selvpålagte produksjonstak. Omtrent samtidig kom signalene om den tiltakende økonomiske krisen i Asia. Sammen med en mild vinter gav dette en sterk lagerbygging for olje i første halvår i år. Dermed falt også råoljeprisen sterkt. Derfor gjennomførte Opec i løpet av sommeren betydelige kutt i produksjonen. Dette gav tilnærmet balanse mellom tilbud og etterspørsel i tredje kvartal.

Økt etterspørsel i vintersesesongen skal normalt gi et relativt bra lagertrekk i løpet av årets fjerde kvartal. Men dersom det blir en normalt kald vinter og fortsatt lav etterspørsel i Asia, kommer lagrene til å fortsette å øke i 1999, ifølge Statoils markedsanalytikere.

Økningen vil rett nok bli langt lavere enn i 1998, på grunn av redusert Opec-produksjon. Med høye lagre fra før kommer prisene ventelig til å holde seg lave utover i 1999. En prisøkning er avhengig av det skjer noe med balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet. For eksempel kan en svært kald vinter i USA og Europa virke positivt. På samme måte kan en eventuell rask bedring i den asiatiske økonomien bidra til å opprette bedre balanse.

Opec har ett av sine faste møter denne uken, og slik sette en formell anledning til å annonsere kutt. Markedet avventer for å se om Opec kun henstiller sine medlemmer om å skjerpe disiplinen og beslutter å forlenge gjeldende produksjonsnivå videre framover, eller om Opec foretar ytterligere kutt i produksjonen. Et eventuelt nytt kutt i Opec-produksjonen må være på om lag én million fat per dag for at det skal kunne resultere i lagertrekk i 1999.