Forskerpris til Torgeir Moan

november 23, 1998, 23:00 CET

Årets forskerpris fra Statoil går til professor Torgeir Moan ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Moan er dr. ing. ved Institutt for marine konstruksjoners fakultet for marin teknikk. Han får prisen for sin allsidige virksomhet innen fagfeltet marin konstruksjonteknikk.

Han har publisert nærmere 200 vitenskapelige arbeider, og har vært en pådriver i å utvikle ingeniørutdannelsen i Norge på området offshoreteknologi.

I løpet av 70-årene fikk Norges Tekniske Høgskole (NTH) et undervisningsprogram innen hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk som kunne måle seg med de beste i verden, sier forskerprisutvalget i sin begrunnelse. På grunn av dette undervisningsopplegget har flere hundre kandidater kunnet gå rett inn i offshore-rettet virksomhet.

"Betydningen for norsk industri av at dette programmet ble etablert så raskt og effektivt kan neppe overvurderes," skriver utvalget.

Prisen, som er på 150.000 kroner, deles ut for åttende gang i år. Den går til norske forskere som har presentert betydelige forskningsresultater innen fagområder som Statoil anser som viktige for sin virksomhet.

Torgeir Moan mottok prisen i dag under det årlige Vista-seminaret i regi av Det norske vitenskapsakademi.