Skip to Content
no

Likestilt i svensk el-marked

november 23, 1998, 07:00 CET

I det svenske el-markedet kan Statoil i framtiden konkurrere på samme vilkår som el-selskap om å forsyne husholdninger med elektrisk kraft.

Torsdag besluttet Riksdagens näringsutskott enstemmig at skifte av el-leverandør skal være kostnadsfritt.

Sverige følger dermed Norge og Finland når det gjelder el-forbrukernes betingelser for skifte av leverandør. Kravet om at husholdningskunder som skifter el-leverandør også må installere en ny el-måler, kommer til å bli fjernet senest 1. november 1999.

Dessuten blir oppsigelsestiden for avtaler med el-leverandører maksimalt én måned. Näringsutskottet åpner også muligheten for at større forbrukere i framtiden skal slippe kravet om installasjon av ny el-måler ved skifte av leverandør.

"Dette er gledelig både for Statoil og for svenske el-forbrukere. Endelig har selskapet en reell mulighet til å bli en betydelig aktør i det svenske el-markedet," sier Patrik Westander, prosjektleder for elektrisitet i Sverige.

Forut for myndighetenes beslutning har Statoil samarbeidet med andre nye el-leverandører og flere forbrukerorganisasjoner om å få fram opinionens syn.

Konkurrensverket, Konsumentverket og andre ansvarlige myndigheter har gjennom flere år kommet med anbefalinger til regjeringen om å avskaffe det konkurransehemmende kravet om ny el-måler og oppsigelsestid på seks måneder. Nye målere har kostet kunden 2500 svenske kroner.

"Disse hindringene for økt konkurranse har medført at svenske husholdninger i dag betaler nesten 70 prosent høyere el-priser enn norske husholdninger, til tross for at det er etablert en felles, nordisk el-børs," sier Westander.

Han poengterer at de fire millioner husholdningene i Sverige kommer til å få oppleve kraftig reduserte priser på elektrisk kraft.