Skip to content

Statoil øker i Saga Petroleum

november 24, 1998, 23:00 CET

Stavanger, 25. november 1998

Statoil har etter børsslutt 24. november 1998 kjøpt 6,19 millioner aksjer i Saga Petroleum. Totalt har Statoil konsernet nå 28,98 millioner stemmeberettigede aksjer. Det tilsvarer en eierandel på 19, 41 prosent.

I tillegg har Statoils Pensjonskasse en andel av de stemmeberettigede aksjene på 0,59 prosent. Forut for kjøpet i går hadde Statoil-konsernet en eierandel på 15,26 prosent.

Statoil ser på Saga som en interessant finansiell og strategisk investering. Ved å øke sin eierposisjon i Saga legger Statoil et bedre grunnlag for å styrke samarbeidet mellom selskapene både på norsk kontinentalsokkel og internasjonalt. Statoil ønsker å holde en positiv dialog med Saga om et operativt samarbeid for å redusere kostnader for begge selskapene, og for å forbedre lønnsomheten på felles operasjoner i en situasjon med lav oljepris.

Med oppkjøpet til en eierandel på nær 20 prosent i Saga, har Statoil også styrket verdien av sin samlede aksjepost i Saga ved et eventuelt senere salg.

Kontaktperson: John Ove Lindøe, tlf.: 51 99 68 81