Skip to content
no

Raffineri-samarbeid med Shell

november 25, 1998, 13:30 CET

Statoil og Shell har inngått en intensjonsavtale som innebærer bytte av en andel på ca. 22 prosent i Statoils raffineri på Mongstad i Hordaland mot 10 prosent i Shells raffineri Pernis i Nederland.

Intensjonsavtalen er ikke bindende. Den innleder en forhandlingsperiode, og er planlagt å tre i kraft 1. januar 2000. Dagens eiere fortsetter som operatører med full beslutningsdyktighet over sine raffinerier. Partnerskapet endrer heller ikke selskapstilhørigheten til de ansatte ved de to raffineriene.

Shell og Statoil vil ha rett til produkter i henhold til andel. Salg av produkter samt forsyning av egne markedsselskaper utføres av selskapenes egne produkstsalgsenheter. Dermed innebærer ikke avtalen markedssamarbeid.

"Denne avtalen er med på å realisere Statoils mål om å videreutvikle Mongstad til et av de beste i Europa i partnerskap med et annet selskap," sier Leidulf Ramstad, direktør for Raffinering.

Mongstads strategiske fordel ligger i raffineriets nærhet til oljeproduksjonen på norsk sokkel. Dette skal utnyttes av de to partnerne, som begge har betydelig produksjon av olje og gass på norsk sokkel.

"Shell med sin store kompetanse innen raffinering er en meget god partner for Statoil. Pernis gir Statoil en andel i Europas største raffineri, som er sentralt plassert i Europas største produktmarked," sier Ramstad.