Åsgard A klart for sjøtester

november 26, 1998, 23:00 CET

Verdens største produksjonsskip, Åsgard A, forlater kaien ved verftet Aker Stord i Hordaland 9. desember.

Skipet skal deretter gjennom 14 dager med sjøtester før det setter kursen mot Åsgard-feltet i Norskehavet. Sjøprøvene skal foregå i Klosterfjorden i Hordaland. De omfatter testing av både marine systemer og enkelte prosessystemer.

Planleggingen av sjøprøvene er under avslutning, og tauefartøy er i stand-by posisjon ved Stord. Det er lagt opp til at cirka 500 personer kan arbeide om bord i Åsgard-skipet under sjøprøvene.

Ifølge Åsgard sin prosjektorganisasjon skal det også gjennomføres systemutprøvinger ved kai før skipet starter selve sjøprøvene i Klosterfjorden. En god del systemer må være ferdig testet før båten i det hele kan tas ut fra kaien. I denne delen av sluttspurten har opp mot 150 personer vært i sving.