Skal fullføre Europipe II

november 29, 1998, 23:00 CET

To leggefartøy har startet leggingen av hver sin resterende del av gassrørledningen Europipe II, for å innhente forsinkelser i prosjektet.

Fartøyet Solitaire er i gang med leggingen av gassrøret Europipe II fra Bokn i Nord-Rogaland, mens Castoro Sei har begynt leggingen på dansk sokkel videre mot Tyskland. Før Solitaire begynte leggingen fra Bokn, hadde fartøyet lagt en totalt 52 kilometer lang del av ledningen på dansk sokkel.

Europipe II skal transportere gass mellom Statoils gassanlegg på Kårstø i Nord-Rogaland og en mottaksterminal i Emden i Tyskland. Sjødelen av røret er totalt 625 kilometer lang.

Inntrekkingen av Europipe II i landfallet på Bokn ble fullført fredag. Mens fartøyet lå om lag 500 meter fra strandsonen, ble røret trukket på land i det bratte landfallsområdet. Fredag ettermiddag kunne Solitaire starte leggingen ut i havet. Fartøyet skal legge røret over Norskerenna og videre til punktet i dansk del av Nordsjøen hvor det startet sin legging av Europipe II startet tidligere i år.

"Basert på tidligere erfaringer tar vi sikte på å holde en leggehastighet på om lag om lag tre kilometer i døgnet," sier Sven Erik Falkeid, Statoils representant om bord på Solitaire. Fartøyet tilhører selskapet Allseas.

Leggingen av røret har blitt forsinket fordi Solitaire mistet røret to ganger under leggingen i dansk del av Nordsjøen. For å innhente forsinkelsene legger Statoil for første gang rør i vintersesongen. Castoro Sei, som tilhører European Marine Contractors, skal fullføre leggingen av rørledningen fra et T-punkt på dansk sokkel sørover til kysten av Tyskland. Røret knyttes til en del som er lagt gjennom våtmarksområdet i Niedersachsen parallelt med Europipe I.

Rørleggingen skal etter planen avsluttes i mars 1999. Europipe II skal deretter klargjøres til offisiell oppstart av gassleveransene 1. oktober 1999.