Plan for Sygna-feltet levert

desember 1, 1998, 07:00 CET

Statoil har levert inn Plan for utbygging og drift av Sygna-feltet i Nordsjøen til godkjenning i Olje- og energidepartementet.

Oljefeltet Sygna ligger i den nordøstligelige deler av Statfjord-området. Feltet har utvinnbare reserver på om lag 63 millioner fat olje (10 millioner kubikkmeter). Feltet er delt mellom to blokker, 33/9 i Statfjord-lisensen PL037 (55 prosent) og 34/7 i Snorre-lisensen PL089 (45 prosent).

Utbyggingsløsningen omfatter en bunnramme tilknyttet Statfjord C-plattformen med en rørledning. Avstanden til plattformen er 21 kilometer. Planen er å ha to produksjonsbrønner på bunnrammen. I tillegg skal skal det injiseres vann i feltet med en langtrekkende brønn fra satellittfeltet Statfjord Nord.

De samlede investeringene i feltet er beregnet til 1,4 milliarder kroner. Planen er å starte produksjon på feltet 1. august 2000.

"Feltet har god økonomi. Det tilfredsstiller Statoils krav til avkastning selv med en oljepris ned mot 6-7 US dollar per fat," sier prosjektsjef Øyvind Haugane.

Det har også blitt vurdert en alternativ utbyggingsløsning med tilknytning mot Snorre. Statfjord-løsningen gav imidlertid best økonomi. Utbyggingen er del av en områdeløsning for Statfjord nord-området.

Sygna var ett av flere utbyggingsprosjekter som ble utsatt av myndighetene i mars. Stortingsproposisjon nr. 52 tilsier at det ikke skal investeres i Sygna-feltet før 1. juli 1999. Statoil har imidlertid søkt departementet om å kunne starte investeringene 1. februar 1999, for å kunne utnytte de planlagte vedlikeholdsstansene på Statfjord C i gjennomføringen av prosjektet.

"Sygna vil bidra til å oppfylle målsettingen om å produsere lønnsomt på Statfjord C-plattformen til 2020," sier Haugane.