Pris til prosjekt for gjenvinning av oljedamp

desember 4, 1998, 14:00 CET

VOC-prosjektet for gjenvinning av oljedamp vant konsernsjefens HMS-pris 1998, som ble utdelt ved hovedkontoret i Stavanger fredag ettermiddag.

Vinnerne fra Statoil og rederiet Navion, prosjektleder Arne Moe Tvedt og overingeniørene Ola Ruch, Terje Berg og Reidar Vik, mottok prisen av konsernsjef Harald Norvik. I prosjektet har 18 oljeselskaper samarbeidet om å gjenvinne VOC (volatile organic compounds, flyktige organiske forbindelser) fra tankskip.

I sin tale til vinnerne la Norvik vekt på at ideen bak den nye teknologien er enkel og samtidig visjonær. Ved å løse et forurensningsproblem oppnås i tillegg en økonomisk gevinst i forbindelse med nye forretningsmuligheter. Norvik sa at VOC-prosjektet representerer kreativitet og oppfinnsomhet. Prosjektet er i tillegg et godt bidrag for å oppfylle målene i Kyoto-protokollen og andre mål som er knyttet til miljøgevinster.

VOC-prosjektet består av to delprosjekter hvor Statoil og Navion er involvert; VOC Brensel og VOC Absorpsjon. I hvert av de to prosjektene skal det bygges et fullskala prøveanlegg for gjenvinning av oljedamp. Ideen bak teknologien er å kondensere oljedamp som ellers slippes ut fra bøyelasteskip under lasting. Væsken skal enten samles i en lagertank om bord og tilføres fremdriftsmotorene som drivstoff, eller sendes tilbake til lasten.

I sin vurdering av de fire finalistene har juryen lagt vekt på at deres initiativ skal dokumentere positive effekter på helse, miljø og sikkerhet. De tre andre finalistene mottok hver sine finalepriser av Harald Norvik.

I alt 64 kandidater var nominert til konsernsjefens HMS-pris i år, mot 40 i fjor.