"Gå til hovedinnhold"

Går ned på kredittvurdering

desember 7, 1998, 07:00 CET

Statoil går litt ned på en kredittvurdering som nylig er gjennomført av det amerikanske byrået Standard & Poors.

Årsaken er i stor grad lave oljepriser samt at selskapet har satset kraftig på ekspansjon som har krevd store investeringer de to siste årene.

Sammenlignet med en tilsvarende vurdering fra i fjor er karakteren endret fra AA+ til AA. Dette er fortsatt en meget god kredittvurdering, og er helt i tråd med en tilsvarende måling utført i april i år av et annet internasjonalt byrå, Moody's. Også dette byrået vurderer selskapers kredittverdighet. Statoil ligger godt an sammenlignet med andre internasjonale oljeselskaper på disse målingene.

Høyeste karakter som gis av Standard & Poors er AAA. Selskapene Exxon og Shell har begge fått denne karakteren.

"Det er i utgangspunktet vanskelig å si hvordan en slik endring vil slå ut. Men vi antar at det får liten betydning for prisen på de lån vi opptar," sier Jan Hauge i Finans, som håndterer langsiktige lån i Statoil. A