16. konsesjonsrunde i år 2000

desember 7, 1998, 07:00 CET

Regjeringen har besluttet å lyse ut den neste store konsesjonsrunden på norsk sokkel i år 2000.

Lisensene skal omfatte områder på Haltenbanken og Dønnaterrassen i Norskehavet, og arealer i nærheten av tidligere påviste funn.

"Vi er fornøyd med at det er besluttet at det kommer en runde i år 2000," sier Sturla Evensen, fagleder i Statoils Leting & utvikling norsk sokkel (LUN).
"Det gjør at vi får en større forutsigbarhet i planleggingen."

Evensen legger til at Haltenbanken er et av selskapets kjerneområder, og at Statoil definitivt kommer til å søke nye lisenser her.

Ifølge Olje- og energidepartementet skal det totale omfanget av runden før utlysning vurderes i lys av investeringsnivået og produksjonsnivået på sokkelen. Dessuten vil forpliktelsene under Kyoto-avtalen bli tatt med i vurderingen.

"Statoil ser fram til å ha en videre dialog med myndighetene om hvilke områder som kan være aktuelle," sier Evensen.