Tapte arbeidsrettssak

desember 8, 1998, 22:00 CET

Statoil tapte mandag en arbeidsrettssak om når arbeidstiden starter ved prosessanlegget Kårstø i Rogaland.

Karmsund herredsrett i Haugesund avsa i går dom i rettssaken mellom Statoil og Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef) og Norsk petrolteknisk forbund (Nptf). De to fagforbundene fikk medhold i herredsretten.

Uenigheten dreide seg om hvorvidt arbeidstiden skal starte når arbeiderne går gjennom porten eller når de er ved arbeidsplassene sine. Statoil mente at arbeidstiden starter ved arbeidsplassen, mens Nopef og Nptf mente arbeidstiden starter ved porten.

"Vi er overrasket over dommen, men tar den til etterretning. Vi vil nå gi oss god tid med å studere domspremissene før vi tar stilling om vi skal anke," sier direktør Brian Bjordal ved prosessanlegget.