Skip to content

Berge Hugin på vei mot Pierce

desember 8, 1998, 07:00 CET

Flerbruksskipet Berge Hugin forlot natt til mandag verftet Aker McNulty i Newcastle i Storbritannia med kurs for Pierce-feltet på britisk sokkel.

Berge Hugin, som eies 50/50 av rederiene Navion og Bergesen d.y., er blitt utrustet til produksjonsskip ved verftet. Det nye prosessanlegget er fremskaffet av Advanced Production Systems (APS) som eies 50/50 av Statoil og Aker Maritime.

Før skipet seiler til det Enterprise-opererte oljefeltet Pierce i britisk del av Nordsjøen, skal det foretas funksjonstesting av propellanlegget. Etter planen skal produksjonen fra Pierce komme i gang innen utgangen av året.

Berge Hugin skal i gjennomsnitt produsere 45.000 fat olje per dag fra Pierce-feltet. De utvinnbare oljereservene utgjør 84 millioner fat.

Det er partnerskapet Pierce Production Company (PPC), etablert med kontor i den skotske byen Aberdeen, som har fått i oppdrag av operatøren å bygge ut og drive feltet. PPC består av Navion, APS og Bergesen.

Ifølge prosjektleder Tor B. Tangvald i PPC er målet er å ha skipet koplet opp til produksjonsbøyen og svivelen av typen Submerged turret production (STP) onsdag i denne uken. Det skal gjennomføres en del tester ute på feltet før selve produksjonen starter.

Installasjon av STP-bøye med forankringssystem ble foretatt tidligere i år. Operatøren Enterprise har allerede installert produksjonsanlegget på havbunnen og koplet stigerørene til STP bøyen.