Skip to Content
no

Gjenbruk av borevæske gir miljøgevinst

desember 9, 1998, 07:00 CET

Økonomiske besparelser og minsket miljøbelastninger er oppnådd ved at Statoil har brukt vannbasert borevæske om igjen i prosjektene Gullfaks, Statfjord, Heidrun og Norne.

Mens borevæsken tidligere ble sluppet ut i havet, har det i prosjektene blitt gjenbrukt rundt 6600 kubikkmeter væske. Dette har gitt en total gevist for Statoil på ca. 4,5 millioner kroner.

Selv om norske myndigheter tillater utslipp av vannbasert borevæske, mener selskapet at den inneholder kjemikalier som det er ønskelig å bytte ut.

Ifølge sektorsjef Ellen Johanne Munkvold i Statoils enhet for boring og brønn er borevæsken en ressurs som både kan og bør brukes om igjen. Det har derfor blitt inngått en kompensasjonsavtale med to av de største væskeleverandørene.

"Til nå er det oppnådd en gjennomsnittlig gevinst på mellom 150.000 og 200.000 kroner per brønn i reduserte væskekostnader. Leverandøren har dessuten fått gjenbruksgevinst, og miljøet har blitt skjermet for ytterlige belastninger," sier hun.

Hun legger til at den nye rutinen er et resultat av Statoils ambisiøse målsetting om null utslipp som gir varige skader på miljøet.

Andre selskaper har vist interesse for løsningen. Statoil arbeider videre for å øke omfanget av gjenbruk.