Skip to Content
no

Kritiseres etter rigguhell

desember 10, 1998, 23:00 CET

Statoil får sammen med riggeier Odfjell Drilling sterk kritikk av Oljedirektoratet (OD) etter uhellet på Deep Sea Trym sist fredag.

Konsernet ser meget alvorlig på rigguhellet. En egen granskningsgruppe kommer til å legge frem en foreløpig rapport i midten av neste uke.

Odfjell Drilling, som eier Deep Sea Trym, har mottatt et brev fra OD med pålegg om å sørge for at direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen blir avdekket og rettet opp. Odfjell må gjennomføre nødvendige tiltak og sørge for at skadene som er påført riggen utbedres.

I et brev til Statoil ber OD selskapet om å følge opp pålegget overfor riggeieren. Den nye petroleumsloven gir riggeier et mye større ansvar enn tidligere. Men som operatør for Gullfaks-feltet, der Deep Sea Trym drev boreoperasjon da uhellet skjedde, er det Statoil som har det overordnede ansvar.

Årsaken til uhellet er sannsynligvis at en hiv-kompensator låste seg etter en produksjonstesting av en brønn på Gullfaks-satellitten Rimfaks. Kompensatoren skal holde boreenheten på riggen i ro under bølgebevegelser. Testutstyret som var forbundet med borestrengen løsnet og ble kastet opp i riggen. Dette utstyret veide mellom seks og sju tonn.

I en kort periode strømmet det ut olje under voldsomt trykk på dekk, før brønnen ble stengt automatisk. Det var ingen personer på boredekket da hendelsen inntraff, men OD mener det var meget nær å skje en katastrofe.

Oljedirektoratet har nedlagt forbud mot videre bruk av boreriggen. Statoil stanset umiddelbart all aktivitet om bord på riggen like etter at hendelsen inntraff sist fredag.

Det er fortsatt ikke avgjort om riggen skal tas til land for reparasjon.