To skadefrie år på Åsgard-rigg

desember 14, 1998, 07:00 CET

Boreriggen Transocean Arctic har avsluttet to års arbeid på Åsgard-feltet i Norskehavet uten fraværsskader.

I løpet av denne tiden har det vært stor aktivitet på riggen, som til enhver tid har om lag 80 personer om bord. Riggen har blant annet mottatt rundt 4500 personer på 340 ankomster med helikopter, og det er blitt boret ni brønner på over 55 kilometer.

"Dette er veldig bra. Det er en sjeldenhet at vi ser noe sånt," sier senior boreleder Trond H. Eilertsen i Åsgard ressursutvikling.

Han sier at det gode resultatet først og fremst skyldes et godt miljø om bord, hvor folk tar vare på hverandre. Transocean og Statoil har dessuten lagt ned mye arbeid i å korrigere både holdninger og adferd blant personalet.

"Hvis ikke ting er som det skal være, får det konsekvenser. Det viktigste er ikke hva man sier, men hva man gjør," presiserer han.

Eilertsen vil også berømme innsatsen til produksjonsdirektør Kyrre Nese, som har vært en pådriver i sikkerhetsarbeidet.

"Dette arbeidet slår ikke bare positivt ut på sikkerhetsstatistikken, men også på framdrift og effektivitet i boreprosessen," avslutter Eilertsen.

Transocean Arctic har også tidligere utmerket seg. Sammen med de tre andre Åsgard-riggene Transocean Winner,Transocean Searcher og Scarabeo 6 har de greid å gjennomføre cirka 1,5 millioner arbeidstimer på ett år uten en eneste fraværsskade.