Årsaken til rigguhell klar

desember 17, 1998, 07:00 CET

Årsaken til uhellet på boreriggen Deep Sea Trym i Nordsjøen for snart to uker siden er at en hiv-kompensator låste seg.

Antakelsen har blitt bekreftet i en rapport fra Statoils granskningsgruppe, som har arbeidet med å finne den egentlige årsaken til den alvorlige hendelsen som resulterte i store materielle skader.

I rapporten konkluderes det med at kompensatorsystemet som benyttes for å holde boreenheten på riggen i ro under bølgebevegelser, låste seg etter produksjonstesting av en brønn på Gullfaks-satellitten Rimfaks.

For tiden pågår det reparasjonsarbeid ute på feltet for å reparere skadene i strukturen på riggen. Oljedirektoratet har nedlagt forbud mot å bruke riggen inntil alle skader, inkludert hiv-kompensatoren, er blitt utbedret.

OD har pålagt Statoil som operatør å påse at boreentreprenør/riggeier Odfjell Drilling gjennomfører de tiltak som selskapet er pålagt å gjennomføre. Statoil skal også sende OD sin vurdering og videre planer for riggen før den kan tas i bruk.

Statoil har også sammen med Oddfjell Drilling og selskapet Hydralift, som er leverandør av hiv-kompensatoren, hatt et møte med OD der de har redegjort for saksbehandling og oppfølging etter en hendelse på Deep Sea Trym i august 1998. Den gangen låste den samme hiv-kompensator seg på riggen.

Statoil har besluttet at selskapet ikke kommer til å ta inn en erstatningsrigg for den perioden som Deep Sea Trym er ute av drift. Det tar ventelig cirka to måneder før riggen kan gjenoppta arbeidet med Rimfaks-brønnen på Gullfaks-satellitten.