Kvitebjørn-feltet utsettes ett år

desember 17, 1998, 07:00 CET

Partnerne i det Statoil-opererte gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn har vedtatt å utsette utbyggingen med ett år.

De viktigste årsakene til at Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen blir utsatt er lave priser på kondensat og gass, kombinert med situasjonen i gassmarkedet. Gasskjøpere i Tsjekkia og Italia har meldt fra at de ikke kommer til å utøve opsjoner på til sammen tre milliarder kubikkmeter gass årlig.

Tidligste tidspunkt for oppstart ser ut til å bli i 2003. For at feltet skal komme i drift på dette tidspunktet, må Kvitebjørn tas med når Forsyningsutvalget (FU) skal komme med neste anbefaling om hvilke felt som skal levere ny gass fra norsk sokkel.

Utover vinteren og våren skal selskapene i Kvitebjørn-lisensen foreta en gjennomgang av hele prosjektet. Partnerne kommer til å se på hvilke tiltak som kan redusere investeringsnivået og bedre konkurransekraften i Kvitebjørn-utbyggingen.

I gjennomgangen skal rettighetshaverne blant annet vurdere løsning for kondensat og utrede fullprosessering på feltet. Partnerne er enige om å sende inn Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene før juli 1999.

Etter at PUD er sendt myndighetene, ønsker partnerne å invitere mulige leverandører til å komme med anbud på en rekke byggekontrakter. Investeringene i en feltinstallasjon på Kvitebjørn er beregnet til cirka 5,5 milliarder kroner.