Skip to Content
no

Overtar estiske stasjoner

desember 21, 1998, 07:00 CET

Statoil blir ledende forhandler av drivstoff i Estland når Eesti Statoil overtar 24 servicestasjoner fra Alexela Oil.

Avtalen, som ble inngått fredag, gjelder fra 1. april 1999. Etter salget sitter Alexela Oil igjen med 18 stasjoner. Statoil overtar de 24 stasjonene i 2. kvartal i 1999 og vil ventelig begynne ommerking i løpet av sommeren 1999.


Eesti Statoil har, ifølge Geir Gransbråten, leder for Statoils aktiviteter i Baltikum, ambisjon om å være markedsleder i de baltiske stater.


"I Estland har vi et mårettet opplegg for videre ekspansjon. Med den inngåtte avtalen har vi fullført våre ekspansjonsplaner ved å overta et utvalg av stasjoner Avtalen som er inngått er gunstig for begge parter," sier Gransbråten.


Administrerende direktør for Eesti Statoil, Epp Kiviaed tilføyer at "denne ervervelsen er særlig gunstig for våre estiske kunder da de 24 stasjonene er spredt på flere steder i landet enn det vi har hatt tidligere."