"Gå til hovedinnhold"

Markedsleder i Estland

desember 21, 1998, 15:00 CET

Eesti Statoil blir markedsleder i Estland og får en andel på 22 prosent av drivstoffmarkedet når selskapet overtar 24 service-stasjoner fra Alexela Oil neste år.

Eesti Statoil har i dag 14 stasjoner i fem forskjellige byer. 10 av stasjonene er i hovedstaden Tallinn. Når selskapet kommer opp i 38 stasjoner neste år, går det forbi Shell og finske Neste som har en markedsandel på henholdsvis cirka 21 og 15 prosent. Før avtalen med Alexela Oil ble inngått fredag, hadde Eesti Statoil en markedsandel på cirka 13 prosent.

"Med dette oppkjøpet har vi nådd en av våre hovedmålsetninger om å bli markedsleder i Estland innen år 2000. Nå vil vi nå dette målet ett år før tiden," sier administrerende direktør i Eesti Statoil, Epp Kiviaed.

"Når Eesti Statoil nå overtar 24 stasjoner av forskjellig størrelse, spredt over flere deler av landet, utvider vi vår virksomhet som til nå har vært konsentrert rundt hovedstaden Tallinn," sier Epp Kiviaed.

Avtalen, som ble inngått med det nasjonale selskapet Alexela Oil fredag, gjelder fra 1. april 1999. Statoil begynner forberedelsene til overtakelsen i 1. kvartal 1999.

Statoil satser på et voksende baltisk drivstoffmarked og har som mål å ha et nettverk på over 110 service stasjoner i de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen innen 2001. I dag eier og driver selskapet 73 stasjoner i 26 byer.