Ett år uten fravær på Siri-rigg

desember 21, 1998, 07:00 CET

Boreriggen Noble George Sauvageau kan vise til ett år uten fraværsskader. Riggen borer for Statoil på Siri-feltet på dansk sokkel.

Den oppjekkbare riggen eies av det amerikanske selskapet Noble Drilling etter oppkjøp av det nederlandske selskapet Neddrill.

Etter at Noble George Sauvageau ble oppgradert tidligere i år ved et verft i Nederland, har den fram til begynnelsen av desember installert lederør, boret og komplettert en produksjonsbrønn samt boret en injeksjonsbrønn på Siri-feltet. Riggen er jekket opp og posisjonert over et brønnhodetårn som stikker opp fra en lagertank av stål som står på havbunnen.

Det er planlagt å bore totalt seks til ni brønner, men det er pause i boreoperasjonene fram til slutten av januar 1999 mens installeringen av Siri-plattformen pågår. I mellomtiden fungerer Noble George Sauvageau som boligplattform med plass til 132 personer, opplyser Helge Håland, som er boresjef i Siri-organisasjonen.

"Vi har stor oppmerksomhet på sikkerhet om bord på riggen, og legger særlig vekt på at tilløp til nestenulykker blir rapportert," sier Håland.