Snart klar for boring igjen

desember 22, 1998, 07:00 CET

Boreriggen Deep Sea Trym er etter planen klar til å gjennoppta boring på Rimfaks-feltet i Nordsjøen rundt nyttår.

Da skal reparasjonene etter uhellet på Rimfaks fredag 4. desember være utbedret. Det sier produksjonsdirektør for Gullfaks, Øivind Reinertsen. Riggskadene viser seg å være av noe mindre omfang enn det som først ble antatt.

Granskningen etter hendelsen på Deep Sea Trym viser at det var en hiv-kompensator som låste seg. Kompensatorsystemet er installert for å kompensere for riggens vertikale bevegelse i sjøen når riggen ligger fast forankret til en brønn på havbunnen.

Årsaken til at hiv-kompensatoren låste seg, var i hovedsak at datastyringen sviktet og medførte endret status på datasystemet. Fra en status som kalles "låst åpen" ble modus endret til "automatikk". Denne endringen i status av datasystemet var operatørene på riggen ikke klar over.

"Noen timer senere fikk vi den konkrete hendelsen med at hiv-kompensatoren låste seg. Den direkte årsaken til denne låsingen vet vi ikke i detalj, men vi har flere alternativer som kan forklare dette," sier Reinertsen.

Før riggen gjennopptar arbeidet, skal Statoil verifisere overfor Oljedirektoratet det arbeidet som nå utføres for å utbedre skadene.